Xuất bản thông tin

HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN NHẬN HỌC BỔNG CỦA ÔNG ĐÀO HỒNG TUYỂN

HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN NHẬN HỌC BỔNG CỦA ÔNG ĐÀO HỒNG TUYỂN

Tấm lòng hảo tâm của ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tuần Châu (Quảng Ninh)


          Đợt mưa lũ vừa diễn ra trong tháng 7/2015 tại tỉnh Quảng Ninh đã làm thiệt hại rất nhiều về người, về vật chất của nhân dân Quảng Ninh. Và nhân dân Quảng Ninh cũng đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, ủng hộ của nhân dân trên cả nước, trong đó phải kể đến sự ủng hộ rất lớn của ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tuần Châu (Quảng Ninh). Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều cũng đã nhận được sự ủng hộ đó của ông và ngày hôm nay 16/9/2015, được sự ủy quyền của ông, của phòng GD&ĐT thị xã, trường Tiểu học Xuân Sơn đã trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá cho 2.000.000 đồng cho 3 em: Nguyễn Kim Anh (lớp 5B), em Phùng Phương Anh (lớp 3C), em Nguyễn Thảo Ngọc (lớp 2A), đó là những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập. Thay mặt cho gia đình các em, xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của ông Đào Hồng Tuyển.

 

 

===== Đinh Thị Ngọc Hậu =====