Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11


         Sáng ngày 23/11/2015, trường Tiểu học Xuân Sơn kết hợp với Ban đại diện CMHS nhà trường tiến hành sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Kết quả có 8 tập thể lớp đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc trong các phong trào trong đợt thi đua: 5A, 4A, 4B, 3A, 3B, 2A, 1A, 1D; thi văn nghệ có 5 lớp đạt giải Nhất: 5A, 4B, 3A, 2A, 1D. Buổi sơ kết nhằm động viên thúc đẩy các em học sinh thi đua nhau trong học tập và các phong trào.

 

 

 

 

******* Đinh Thị Ngọc Hậu *******