Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức Lễ phát động “Hưởng ứng kế hoạch số KH/113 BGDĐT về thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015”.

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức Lễ phát động “Hưởng ứng kế hoạch số KH/113 BGDĐT về thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015”.

Sáng ngày 8/4/2015, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức Lễ phát động "Hưởng ứng kế hoạch số KH/113 BGDĐT về thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015".


             Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Kế hoạch số113/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Kế hoạch số 33/KH- BATGT của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về hành động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với trẻ em năm 2015, sáng ngày 8/4/2015, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức Lễ phát động "Hưởng ứng kế hoạch số KH/113 BGDĐT về thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015".

            Tại buổi Lễ phát động, toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã được nghe tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm qua đường truyền trực tuyến.

            Sau Lễ phát động, nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm.

           Với thông điệp "Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm" hay "Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ", và "Nhớ lời thầy cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện", buổi phát động giúp nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, từ đó góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Quang cảnh Lễ phát động

Các em học sinh ký cam kết

Cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Lễ phát động

 

===== Hương Nhu =====