Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016, sáng ngày 07/01/2016, nhà trường tổ chức lễ sơ kết học kì I. Đại diện nhà trường và Hội cha mẹ học sinh, cô Nguyễn Thị Hiền – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã trao thưởng cho các tập thể lớp đạt xuất sắc, tiên tiến trong học kì I.


          Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016, sáng ngày 07/01/2016, nhà trường tổ chức lễ sơ kết học kì I. Buổi lễ sơ kết nhằm tổng kết lại những kết quả đã làm được và những tồn tại cần khắc phục trong học kì II. Cô Nguyễn Thị Hiền - hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả rèn luyện của học sinh trong học kì I và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho học kì II. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên môn, ứng dựng các phương pháp dạy học tích cực, các mô hình dạy học vào giảng dạy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Đại diện nhà trường và Hội cha mẹ học sinh, cô Nguyễn Thị Hiền – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã trao thưởng cho các tập thể lớp đạt xuất sắc, tiên tiến trong học kì I.

Một số hình ảnh của buổi lễ

             

 

 

 

*******Đinh Thị Ngọc Hậu ********