Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Thực hiện công văn số 654/KH-PGD&ĐT ngày 09/10/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, chiều ngày 07/11/2014, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức buổi tuyên truyền ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.


         Tại buổi tuyên truyền, cô Đặng Thị Hiền – Tổng phụ trách Đội đã phổ biến cho các em học sinh hiểu về các Hiến pháp, văn bản pháp luật quan trọng mới ban hành. Ngoài ra các em cũng được hiểu các văn bản pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về bình đẳng giới.

         Buổi tuyên truyền ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm lồng ghép giáo dục kiến thức pháp luật cho toàn thể học sinh, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến pháp luật trong nhà trường.

                

Cô Đặng Thị Hiền - Tổng phụ trách Đội tuyên truyền

ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

===== Hương Nhu =====