Asset Publisher

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung trong dịp Tết Ất Mùi 2015

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung trong dịp Tết Ất Mùi 2015

Sáng ngày 02/02/2015, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức phát động, tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trong dịp đến Tết Ất Mùi 2015


             Sáng ngày 02/02/2015, trong giờ chào cờ đầu tuần, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức phát động, tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trong dịp đến Tết Ất Mùi 2015 đối với toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường. Trong buổi lễ, 100% cán bộ giáo viên và học sinh đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia ký cam kết.

              Qua buổi ký cam kết, không những nâng cao ý thức cho mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh của trường mà chính mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh còn là những tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình cùng cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần trách nhiệm về việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Đ/c Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ nhà trường phát động ký cam kết

Cán bộ giáo viên ký cam kết

Đại diện các lớp ký cam kết

 

===== Hương Nhu =====