Thông tin thành viên
Họ và tên: Vũ Thu Thảo
Email: th.xs.vtthao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Kim sơn- Đông Triều- Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Xuân Sơn
Chức vụ: Giáo viên tổ 1
Chuyên môn: Tổ 1
Thống kê:  Tổng số bài: 322       Đã duyệt: 183       Tổng điểm: 583

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt